139
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-139,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

over ons

Beter Nederlands leren schrijven? De taalvaardigheid vergroten? Eindelijk eens die Nederlandse spellingregels onder de knie krijgen? Voor veel buitenlandse werknemers, maar ook voor andere werknemers, is het Nederlands soms een struikelblok van jewelste. Bontekoe Taaltrainingen kan hier bij helpen. Efficiënt, resultaatgericht en toegespitst op het persoonlijke doel, de huidige vaardigheid en de ambities.

 

Taaltrainingen uit het hart!

Hoe we dat waarmaken? In de eerste plaats door vanuit ons enthousiasme en betrokkenheid met onze cursisten alleen maar passende, effectieve taaltrainingen aan te bieden. Individueel of groepsgewijs. Op uw eigen locatie of bij ons in Arnhem. We maken een leerplan voor iedere nieuwe cursist die bij ons begint, gebaseerd op de door ons ontwikkelde methode ‘Neerlands Hoop’. Een effectieve methode die elke cursist de basisregels van de Nederlandse grammatica leert begrijpen en toepassen.

 

Met wie we dat waarmaken?

Met een klein, professioneel team dat veel ervaring heeft in het geven van Nederlandse taaltraining. We blijven bewust kleinschalig om zoveel mogelijk zorg en aandacht aan onze cursisten te geven. Iedere cursus wordt afgerond met een certificaat. Bontekoe Taaltrainingen geeft hier een garantie voor. Bovendien is er een digitale helpdesk waar cursisten vragen kunnen stellen die binnen een uur beantwoord worden, hetzij digitaal, hetzij telefonisch.

taaltrainingen Nederlands voor expats

Onze introductiecursussen Nederlands voor expats

Speciaal voor expats ontwikkelde Bontekoe Taaltrainingen cursussen Nederlandse taal waarbij de nadruk ligt op het sociale verkeer. Immers, veel expats gaan tijdelijk in een stad of dorp wonen en willen daar contact met de mensen om zich heen. In deze intensieve training van twee uur per week, gedurende zes weken, behandelen we de meest voorkomende sociale activiteiten in zes blokken. Het gaat hierbij om Winkelen, Vervoer, Wonen, School, Gezondheid en Werk. Na deze training is de cursist in staat op sociaal niveau te communiceren. Eventueel kan de training aangevuld worden met de tien weken training Nederlands van A1 naar A2.

 

Kijk voor meer informatie in deze Engelstalige of Nederlandstalige PDF’s.

taaltrainingen

We bieden drie maatwerktrainingen aan met branchegerichte taaltrainingen van A0 tot C2

1 / Flexibele individuele taaltraining
2 / Groepstrainingen
3 / Opfriscursus Neerlands Hoop
De cursussen kunnen zowel in company als op onze locatie aan de Statenlaan in Arnhem gegeven worden.

 

Additioneel hebben we vier modules:

– Nederlandse schrijf- en spreekvaardigheid
– Professioneel presenteren
– Wervend schrijven in het Nederlands
– Examentraining

 

De taalniveaus

 

Eindniveau A – Basisgebruiker

A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

 

A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

 

Eindniveau B – Onafhankelijk gebruiker

B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

 

B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

 

Eindniveau C – Vaardig gebruiker

C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

 

C2
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)

methodiek

Onze methodiek Neerlands Hoop ®

Neerlands Hoop is een door ons ontwikkelde methode die de cursist in vijf stappen door de Nederlandse grammatica leidt. Afhankelijk van het niveau van de cursist kan dit in congruerend tempo. Uitgangspunt is de beheersing van de grammatica waarna spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid snel zullen toenemen. De methode bestaat uit: spelling, samenstellingen., afleidingen, meervouden en interpunctie. Neerlands Hoop is samengevat in een reader die de cursist bij aanvang krijgt uitgereikt.

 

De opfriscursus Neerlands Hoop Plus ®

Neerlands Hoop Plus is een methode bestemd voor mensen die al langer werkzaam zijn maar (af en toe) moeite hebben met de Nederlandse grammatica, bijvoorbeeld bij het schrijven van e-mails, overdrachten of rapporten. De verkorte cursus (6 lessen van 2 uur) helpt de deelnemers hun kennis van de Nederlandse grammatica weer op peil te krijgen. Dit resulteert in meer zelfverzekerdheid en een aanmerkelijk toegenomen uitdrukkingsvaardigheid.

stappenplan

Bontekoe kan het gehele proces tot certificering uit handen nemen, waarbij we een vast aantal stappen kunnen doorlopen:

 

– vaststellen belangrijkste knelpunten
– vaststellen van een gewenst taalbeheersingsniveau per medewerker, zoals:
> spreekvaardigheid
> leesvaardigheid (incl. snelheid)
> schrijfvaardigheid, spelling en grammatica
> luistervaardigheid
> presentatievaardigheden
> communicatievaardigheden
– opstellen van een opleidingsplan per medewerker
– training

contact

Kantoor en trainingslocatie

Statenlaan 8
6828 WE Arnhem
Telefoon 026-7518901

 

Willem Bakker
06 51 19 20 22

 

Peter de Kok
peter@bontekoe-taaltrainingen.nl
06 57 57 27 86